Galerija

"Tīrība ir cilvēka cieņas pirmā pamatprasība." /Rannamā/