Galerija

"...atnāca, nolika priekšnamā klusi un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi..." /V.Plūdonis/